Polska Sieć Handlowa HIT

Powstała w marcu 2010 roku w wyniku oddolnej inicjatywy kupców z województwa łódzkiego. Sieć skupia głównie placówki handlowe z powiatów: piotrkowski, tomaszowski, opoczyński. Prowadzimy działalność wspierającą sklepy spożywcze. Nasze działania obejmują oprócz podpisywania umów z producentami na rzecz sklepów, wsparcie dla placówek w postaci organizowania promocji cenowych oraz programów lojalnościowych skierowanych zarówno do właścicieli sklepów jak również konsumentów. Grupa Zakupowa HIT za główny cel stawia sobie integrację środowiska spożywczego i jest alternatywą dla szeroko rozumianej dyskontowej działalności koncernów zachodnich.